Помоћ у избору циљне групе на тржишту Русије

Дистрибуција српских компанија на тржишту Русије

 • Истраживање тржишта;
 • Правни и порески савети;
 • Проналажење пословних партнера, преговари у име клијента;
 • Сертификација робе;
 •  Логистика, царињење робе.

Позиционирање на тржишту Русији

 • Отклањање проблема наруџбине и сталног достављања робе;
 • Популарисање бренда на новом тржишту
 • Решавање индивидуалних питања.

Наше одлике

 • Не консулујемо се са другима. Све послове завршавамо сопственом организацијом;
 • Организујемо  дугорочне партнерске односе и дугорочне пословне уговоре;
 • Радимо на остварени резултат.

Процедура изласка на руско тржиште

Корак 1:  Упознавање са сегментима тржишта

На основу вашег захтева посао почиње утврђивањем његове цене за аналогну робу или услуге на циљаном тржишту или на основу фотографија ценовника.

Корак 2: Обрачун трошкова

Процена конкуренције и продајних мрежа. Обрачун финалне цене на новом тржишту (са учешћем логистике царине и зараде дистрибутера) и прва оцена производа од стране основних учесника на тржишту.

Корак 3: Планирање

Заједничка анализа резултата, истраживања тржишта, разрада стратегије изласка на експортно тржиште.

Корак 4: Излазак на тржиште

По добијању званичног пуномоћја за дејство рада на експортном тржишту од стране клијената ми почињемо преговоре са потенцијалним, пословним партнерима. У овој етапи се одмах појављују питања сертификата, логистике, царине. Њихово решавање ви , такође, можете да пребаците на радну групу. Доводимо преговоре до етапе у којима ће бити потребно присуство руководства обеју страна. Клијентима организујемо сусрете са пословним партнерима у Русији. После састанака решавају се питања о испорукама робе.

Корак 5: Кориговање процеса

С почетком продаје ми бележимо реакцију корисника на производ или услугу, анализирамо динамику продаје, помажемо вам у корекцији развојног плана, деловања на новом тржишту а он проистиче од резултата тестираних испорука.

Корак 6: Позиционирање на тржишту и достизање планираних резултата

Није довољно само изаћи на тржиште. Потребно је позиционирање. Управо из тог разлога ми продужавамо  вођење пројекта и након почетних испорука, радимо са циљем даљег ширења присуства комисије на тржишту и на популарисању бренда. У овој етапи задаци су индивидуални, у зависности од компаније.

Цене наших услуга:

 1. Упознавање са сегментом тржишта и достављање фотографија цена или ценовника је -бесплатно.
 2. Калкулација трошкова и прикупљање комплетних информација о тржишту крећу се од €1500 до €3000. Обрачунава се индивидуално у зависности од сложености и обима рада.
 3. Довођење преговора до реализације без даљег праћења на тржишту (просто довођење до потписивања уговора са партнерима) - €5000. Исплата се реализује у три етапе на основу развоја рада на пројекту и постизање резултата. Последњи део се уплаћује након потписивања уговора са партнером.
 4. Довођење пројекта до реализације са даљим праћењем на тржишту.
 5. Цена: Аванс €3000 + проценат (од 8 до 10%) од продаје (од извозне цене) у одрећеном региону. Уговор о проценту се потписује на минимални рок од 3 године од момента прве испоруке. Ваш контакт са партнером је директан, а не кроз посредништво. Овај облик односа са партнером  даје  вам могућност предупређења ризика ниских обима продаје и испоруке, а после потписа уговора са партнером. Наш интерес је да ваше испоруке постигну максимални ниво и на томе ћемо радити и максимално се ангажовати у току целог рока трајања уговора.

Како да умањите ризик

 1. Исплата за калкулацију и скуп информација  о тржишту су распоређени у две етапе. Првих 50% се уплаћује авансом, а других 50% после добијања података.
 2. Ми гарантујемо реализацију. Уколико из неког разлога сусрети са партнерима не дају жељени резултат ми водимо преговоре даље без обавезе да нам додатно платите.
 3. Довођење преговора до реализације. Исплата се распоређује у 3 дела: 50% је аванс, 25% после коначних сусрета са партнерима и 25% после потписивања уговора са партнерима.
 4. Наш основни интерес је проценат од испоруке (продаје) тако да смо лично заинтересовани да обезбедимо потребан квалитет у свом раду.

Унапређена листа услуга:

 • Извозни консалтинг;
 • Правни и порески савети;
 • Финансијско извештавање и оптимизација;
 • Организација и развој ефикасног одељења продаје;
 • Истраживање тржишта, праћење;
 • Сертификација;
 • Логистика, царињење;
 • Осигурање реализованог посла;
 • Развој и продаја франшиза;
 • Организација одељења спољне трговине;
 • Регистрација трговинске марке;
 • Разрада и развој корпоративног сајта;
 • Разрада и реализација рекламних кампања.